Spring naar hoofd-inhoud

De klankbordgroep

Hoe kijkt de school aan tegen de betrokkenheid van de ouders binnen de school.

De school hecht zeer aan betrokkenheid van ouders. U kunt lid worden van de klankbordgroep. De klankbordgroep is een kleine groep ouders die meedenkt over praktische zaken zoals; vieringen van pasen en kerst, voorjaarsmarkt, schoolverlatersfeest, spelletjesmiddag e.a. zaken. De ouders nemen ook actief deel aan de uitvoering van deze activiteiten.