Spring naar hoofd-inhoud

De Medezeggenschapsraad

De MR. heeft tot taak de school samen met de directie te besturen op schoolniveau. Het is een samensmelting van de MR met 1 kwaliteitszetel die met specifieke kennis de MR ondersteunt en adviseert. De voorzitter van de MR is mevr. Mel en bereikbaar via administratie van de school (tel.0114-370884).

De medezeggenschapsraad van de school bestaat uit de volgende leden:

 

Namens het docententeam: Mevr. Mel en Mevr. Maerman.
Namens de ouders: Mevr. de Block en Mevr. Leenknecht.