Spring naar hoofd-inhoud

Medezeggenschapsraad

De MR heeft tot taak de school samen met de directie te besturen op schoolniveau. De voorzitter van de MR is mevr. Seij, zij is bereikbaar via administratie van de school (tel.0114-370884).

De medezeggenschapsraad van de school bestaat uit de volgende leden:

 

Namens het docententeam: Mevr. van de Wiele en Mevr. Maerman.
Namens de ouders: Mevr. de Block en Mevr. Seij.