Spring naar hoofd-inhoud

Ouderbijdrage

Voor de niet-subsidiabele kosten vragen wij een vrijwillige bijdrage van 25,00 euro per kind per schooljaar (zie schoolgids). Niet-subsidiabele kosten zijn onze Sinterklaasviering, de Kerstviering, carnaval en eindejaarsactiviteiten zoals sportdag enz.