Spring naar hoofd-inhoud

Sociaal veiligheidsplan

Op vele plaatsen wordt het probleem pesten op school ter discussie gesteld. Wij prijzen ons gelukkig dat echte calamiteiten aan ons voorbijgaan, maar er zullen ook bij ons toch kleine dingen zijn, die gewoon gebeuren. Het is dan ook raadzaam in contact te treden met de school, hoe klein de voorvalletjes ook zijn. Ook onze leerlingen dienen op hun gedrag aangesproken te worden en gecorrigeerd.

Vanaf schooljaar 2017-2018 is er een Sociaal Veiligheidsplan, waaronder het pestprotocol in onze school. In dit document is onze werkwijze rondom pesten beschreven. Het doel van een pestprotocol is om zo goed mogelijk om te gaan met pesten, wanneer zich dat voordoet.

Omdat onze school natuurlijk veelal met zorgleerlingen dagelijks bezig is, dienen we te beseffen dat aan dit onderwerp dagelijks aandacht wordt besteed. Het team duldt op geen enkele wijze pesterijen en toch zal dat ook bij ons wel voorkomen.

Indien correcties niet het gewenste resultaat hebben, zullen we ons verstaan met de ouders om met elkaar het ongewenste gedrag te veranderen.

Van ons kunt u verwachten dat wij deze taak zien als taak nr. 1. Zowel de leerling als anderen hebben hier last van en willen wij prat gaan op een goed schoolklimaat, dan dienen we dit probleem op een juiste wijze terstond aan te pakken.

Het Sociaal Veiligheidsplan vindt u hier.